วัตถุดิบบริสุทธิ์

ไม่มีสารเติมแต่ง ไม่มีรสชาติ ไม่มีฟิลเลอร์ เป็นเพียงผงแป้งบริสุทธิ์เท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA

cGMP ขึ้นทะเบียน FDA มีการตรวจสอบโรงงานผลิตอย่างสม่ำเสมอ

ห้องปฏิบัติการทดสอบความบริสุทธิ์

อาหารเสริมแต่ละชนิดได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

ความโปร่งใส

COA มีให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเมื่อมีการร้องขอ