Villkor för Affiliate-programmet

AFFILIATE-AVTAL

VAR GOD OCH LÄS HELA AVTALET.

DET ÄR TILLÅTET ATT SKRIVA UT DENNA SIDA FÖR ARKIVERINGSÄNDAMÅL.

DETTA ÄR ETT AVTAL MELLAN DIG OCH HARD EIGHT NUTRITION, LLC. (DBA BULKSUPPLEMENTS.COM)

GENOM ATT SKICKA IN ANSÖKNINGEN SÅ MEDGER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT VILLKOREN SOM STIPULERAS I DETTA AVTAL OCH ATT DU GODTAR ATT DU KOMMER HÅLLAS RÄTTSLIGT ANSVARIG FÖR ATT ALLA VILLKOR EFTERLEVS.

1. Översikt

Detta Avtal innehåller alla de villkor som gäller för att du ska bli en medlem i BulkSupplements.com:s affiliate-program. Målet med detta Avtal är att tillåta HTML-länkar mellan din webbplats och BulkSupplements.com:s webbplats. Notera att i detta Avtal så kommer "vi", "oss", och "vår" att referera till BulkSupplements.com, och "du", "ni", "din", "er" att referera till den affilierade.

2. Den affilierades skyldigheter

2.1. För att påbörja processen för att bli medlem så kommer du att fylla i och skicka in din ansökan på ShareASale.com. Att vi automatiskt godkänner ansökningar innebär inte att vi inte kommer omvärdera din ansökan vid senare tid. Vi kan avslå din ansökan efter eget gottfinnande. Vi kan annullera din ansökan om vi beslutar att din webbplats är olämplig för vårt Program, inklusive om den:

2.1.1. Främjar naket eller pornografiskt material

2.1.2. Främjar våld

2.1.3. Främjar diskriminering baserad på ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning, eller ålder

2.1.4. Främjar olagliga aktiviteter

2.1.5. Använder material som kränker eller hjälper till att kränka någon upphovsrätt, copyright, trademark eller som bryter mot lagen

2.1.6. Innehåller "BulkSupplements" eller variationer eller felstavningar av detta i dess domännamn

2.1.7. Är på annat vis olaglig, skadlig, hotfull, ärekränkande, obscen, eller om den på något vis uppfattas som rasistisk eller etniskt stötande av oss efter eget gottfinnande.

2.1.8. Innehåller nedladdningsbar mjukvara som kan dirigera om provisioner från andra affilierade i vårt program.

2.1.9. Du får inte skapa eller designa din webbplats eller någon annan webbplats som du driver så att den liknar vår webbplats, eller på något sätt utforma den så att kunder tror att du är BulkSupplements.com eller någon annan affilierad verksamhet.

2.2. Som en medlem i BulkSupplements.com:s Affiliate-program så kommer du få tillgång till Affiliate Account Manager. Här kommer du kunna se information om programmet och tidigare publicerade nyhetsbrev, ladda ner HTML-kod (som ger länkar till webbsidor på BulkSupplements.com:s webbplats) och banners, bläddra bland och få spårningskoder för våra kuponger och erbjudanden. För att vi ska kunna hålla koll på alla gäster från din webbplats som besöker vår så måste du använda HTML-koden som vi tillhandahåller för varje banner, textlänk eller andra affilierade länkar vi ger dig.

2.3. BulkSupplements.com förbehåller sig rätten att när som helst se över din placering och godkänna användningen av Dina Länkar och kräva att du ändrar placeringen eller användningen för att den ska vara förenlig med de riktlinjer vi ger dig.

2.4. Underhållet och uppdateringen av din webbplats kommer vara ditt ansvar. Vi kan komma att övervaka din webbplats efter vad vi finner behövligt för att försäkra oss om att den är uppdaterad och för att notifiera dig om ändringar som vi anser behöver göras för att förbättra dina resultat.

2.5. Det är helt och hållet ditt ansvar att följa alla för din webbplats gällande lagar för immateriell upphovsrätt. Du måste ha uttryckligt tillstånd för att använda någon persons upphovsrättsskyddade material, vare sig om det är text, bild eller annat upphovsrättsskyddat material. Vi kommer inte hållas ansvariga (och du kommer ansvara för allt) om du använder annan persons upphovsrättsskyddade material eller annan immateriell egendom i strid mot lagen eller någon tredje parts rättigheter.

3. BulkSupplements.com Rättigheter och Skyldigheter

3.1. Vi har rätt att övervaka din webbplats när som helst för att fastställa att du följer de villkor som innefattas i detta Avtal. Vi kan komma att notifiera dig om ändringar som vi anser bör göras på din webbplats, eller för att se till att dina länkar till vår webbplats är lämpliga och för att vidare notifiera dig om andra ändringar vi anser bör göras. Om du inte utför de ändringar som vi anser är nödvändiga på din sida, så förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt deltagande i BulkSupplements.com:s Affiliate-program.

3.2. BulkSupplements.com förbehåller sig rätten att avsluta detta Avtal och ditt deltagande i BulkSupplements.com:s Affiliate-program omedelbart och utan förvarning om du begår bedrägeri genom din användning av BulkSupplements.com:s Affiliate-program eller om du bryter mot detta Avtal eller missbrukar det på något vis. Om bedrägeri eller missbruk upptäcks så kommer BulkSupplements.com inte hållas ansvariga av dig för någon provision för sådana bedrägliga försäljningar.

3.3. Detta Avtal träder i kraft när vi godkänner din ansökan om att bli affilierad, och kommer att fortsätta gälla såvida det inte upphör av någon nedanstående anledning.

4. Upphörande

Både du och vi kan avbryta detta Avtal NÄR SOM HELST, med eller utan anledning, och utan förvarning. Avtalet kommer även att sluta gälla omedelbart, utan förvarning, om du bryter mot Avtalet på något sätt.

5. Ändring

Vi kan ändra vilket villkor som helst i detta Avtal när som helst efter eget gottfinnande. I sådant fall, kommer du att bli notifierad via e-post. Ändringar kan vara, men är inte begränsade till, ändringar i betalningsprocedurer och regler för BulkSupplements.com:s Affiliate-program. Om du finner någon ändring oacceptabel så är ditt enda alternativ att avbryta Avtalet. Ditt fortsatta deltagande i BulkSupplements.com:s Affiliate-program efter det att ändringen tillkännagjorts kommer tolkas som ett tecken på ditt godtagande av det nya Avtalet.

6. Betalning

BulkSupplements.com använder en tredje part för att sköta all spårning och betalning. Den tredje parten är ShareASale.com:s affiliate-nätverk. Vänligen läs nätverkets villkor för betalning.

7. Tillgång till gränssnittet för Affiliate-konto

Du kommer att skapa ett lösenord så att du kan få åtkomst till ShareASale:s säkra gränssnitt för affiliate-konton. Från deras sida kommer du kunna få rapporter som beskriver vår beräkning av den provision som är ämnad för dig.

8. Restriktioner för marknadsföring

8.1. Du får marknadsföra dina egna webbplatser, men all marknadsföring som nämner BulkSupplements.com kan anses av allmänheten eller media att vara ett samarbete. Du bör veta att vissa former av marknadsföring alltid är förbjuden av BulkSupplements.com. Till exempel, marknadsföring som “spamming” är oacceptabel för oss och kan skada vårt rykte. Andra former av marknadsföring som är allmänt förbjuden är sådan marknadsföring som använder icke begärda kommersiella utskick, inlägg i icke-kommersiella diskussionsgrupper och så kallad “cross-posting” i flera diskussionsgrupper samtidigt. Dessutom får du inte marknadsföra på något vis som praktiskt taget döljer eller felrepresenterar din identitet, ditt domännamn, eller din e-postadress. Du får använda utskick till kunder för att marknadsföra BulkSupplements.com så länge mottagaren redan är en kund eller prenumerant till din webbplats eller tjänster, och mottagare har möjligheten att avregistrera sig från framtida utskick. Du får även göra inlägg i diskussionsgrupper för att marknadsföra BulkSupplements.com så länge som diskussionsgruppen välkomnar kommersiella meddelanden. Du måste alltid representera dig själv och din webbplats tydligt som oberoende av BulkSupplements.com. Om vi får reda på att du använder dig av spam så kommer vi att använda det som anledning för att omedelbart avbryta Avtalet och ditt deltagande i BulkSupplements.com:s Affiliate-program. Alla väntande transaktioner till dig kommer inte att betalas om ditt konto avslutas på grund av sådan oacceptabel marknadsföring eller uppvaktning.

8.2 Kupongers exklusivitet - Affilierade kan bli tilldelade exklusiva rabattkoder. Dessa rabattkoder är exklusiva för den affilierade till vilken de tilldelas och får inte delas med andra affilierade eller användas i något annat affiliate-nätverk. Affilierade får endast marknadsföra exklusiva koder på webbplatser som de äger eller på sociala medier via konton som de äger. All marknadsföring via e-post får inte ske med inköpta mejllistor och alla kontakt måste ha valts av kunden, via så kallad “opt-in”. Det är den affilierades ansvar att se till att dennes exklusiva rabattkoder inte läggs upp på någon tredje parts webbplats. Alla affilierade som upptäcks marknadsföra deras rabattkoder på tredje parts webbplats eller på sociala medier med konton de inte äger kommer att avlägsnas från programmet utan förvarning.

8.3. Affilierade får inte kopiera rabattkoder från våra nyhetsbrev eller använda någon annan affilierads exklusiva koder. Marknadsföringen av någon rabattkod som inte lagts ut i Share A Sale:s “creatives” är strängeligen förbjuden och kommer resultera i omedelbar avstängning från vårt program utan förvarning. Marknadsföring av falska eller utgångna rabattkoder är strängeligen förbjuden. Alla affilierade som upptäcks dela förbjudna rabattkoder kan komma att stängas av från vårt program utan förvarning.

8.4. Kupong-webbplatser är förbjudna från att delta i vårt program. “Kupong-webbplatser” definieras som alla webbplatser vars primära syfte är att lägga upp erbjudanden och kupongkoder med avsikt att få provision från klick. Alla affilierade som upptäcks använda kupong-webbplatser kan komma att bli omedelbart avstängda från vårt program utan tidigare varning. Användningen av teknologi såsom javascript för att dölja rabattkoder med en “klicka för att visa” är strängeligen förbjudet. Kupongkoder är reserverade för influencers och bloggare och ska inte delas på kupong-webbplatser. Vi kan komma att avaktivera vilka kupongkoder som helst, när som helst utan förvarning. Det är den Affilierades ansvar att se till att alla koder som denne marknadsför efterlever dessa villkor.

8.5. Affilierade som med andra nyckelord eller med egna försök i sina “Pay-Per-Click” använder nyckelord såsom BulkSupplements.com, bulksupplements, bulk supplements, bulksupplement, bulk supplement, www.bulksupplements, www.bulksupplement, www.BulkSupplements.com, och/eller andra felstavningar eller liknande variationer av dessa – oavsett om det sker separat eller i kombination med andra nyckelord – och avleda trafik från sådana kampanjer till egen webbplats innan de omdirigerar trafiken till vår webbplats, kommer att anses ha gjort sig skyldiga till varumärkesintrång och kommer att bli avstängda från Affiliate-programmet. Vi kommer göra allt i vår makt för att kontakta den Affilierade innan avstängning. Vi förbehåller oss dock rätten att stänga av alla som gör sig skyldiga till varumärkesintrång utan tidigare varning, och vid första tillfället av sådant bud på PPC-nyckelord.

8.6. Affilierade är inte förbjudna att ange prospektens information i lead-formuläret, så länge som prospektens information är äkta och sann, och att dessa är giltiga leads (alltså är uppriktigt intresserad i Säljandes tjänst).

8.7. Den affilierade ska inte skicka så kallade “interstitialer”, “Parasiteware™”, “Parasitic Marketing”, “Shopping Assistance Application”, “Toolbar installationer och/eller Add-ons”, “Shopping Wallets” eller “missledande pop-ups och/eller pop-unders” till kund från det att kund klickar på en kvalificerande länk till det att kund helt har lämnat Säljandes webbplats (alltså att varken något av BulkSupplements.com:s innehåll eller märke syns på slutkunds skärm). Som de används här, ska “Parasiteware™” och “Parasitic Marketing” tolkas som ett program som (a) oavsiktligt eller avsiktligt orsakar att spårningscookies för affilierad och icke-affilierad provision skrivs över på något annat vis än via kunds klick på kvalificerande länk på en webbsida eller i e-post; (b) fångar upp sökningar för att omdirigera trafik via installerad mjukvara, och därigenom orsakar pop-ups, att spårningscookies för provision sätts på plats eller att andra spårningscookies för provision blir överskrivna i ett fall där kund under normala omständigheter hade hamnat på samma plats genom sökresultaten (sökmotorer kan vara men är inte begränsade till, Google, MSN, Yahoo, Overture, AltaVista, Hobot och liknande sökmotorer eller kataloger och register); (c) installerar spårningscookies genom att ladda Säljandes webbplats i IFrames, gömda länkar och automatiska pop-ups som öppnar BulkSupplements.com:s webbplats; (d) använder text på webbplatser, förutom de webbplatser som ägs till 100% av programmets ägare, i ändamål att bedriva kontextuell marknadsföring; (e) tar bort, ersätter eller blockerar Affiliate-banners synlighet med andra banners, förutom de som finns på webbplatser som är 100% ägda av programmets ägare.

8.8 Affilierade ska inte använda mjukvara, kod, eller javascript för att dölja kupongkoder som kräver ett klick med provision för att visas. Vi förbehåller oss rätten att stänga av alla affilierade som bryter mot detta avtal, utan förvarning, och rätten att ogiltigförklara alla provision som genererats från koder som behöver klickas på för att visas.

8.9 Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara all provision på grund av vilken anledning som helst, inklusive men ej begränsat till brott mot avtalet, provisioner som genererats efter det att kund redan hamnat på vår webbplats, eller all annan provision som bryter mot detta avtal.

9. Beviljande av licenser

9.1. Vi beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, och återkallelig rätt att (i) få tillgång till vår webbplats via HTML-länkar som tillåts i Avtalets villkor och (ii) endast i samband med sådana länkar använda våra logotyper, firmanamn, varumärke och liknande identifierande material (tillsammans kallat “Licensierat material”) som vi tillhandahåller dig eller som vi ger dig tillåtelse att använda i sådant syfte. Du har endast rätt att använda det Licensierat material i den utsträckning att du är en medlem med gott anseende i BulkSupplements.com:s Affiliate-program. Du samtycker att all användning av Licensierat material kommer ske å BulkSupplements.com:s vägnar och i den goda tro som är associerad med detta för att endast gynna BulkSupplements.com.

9.2. Alla parter samtycker till att inte använda material som är annans egendom på något vis som är nedsättande, missledande, obscent eller på annat vis ger parten dåligt anseende. Alla parter förbehåller sig alla respektive rättigheter för material som är dennes egendom och som täcks av detta Avtal. Förutom den licens som ges i detta Avtal, så behåller alla parter alla rättigheter, titlar och intressen för deras respektive rättigheter och ingen rättighet, titel, eller intresse överförs till den andra.

10. Friskrivningsklausul

BULKSUPPLEMENTS.COM GÖR INGA UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA INTYGANDEN ELLER GARANTIER ANGÅENDE BULKSUPPLEMENTS.COM:S TJÄNST OCH HEMSIDA ELLER DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS DÄRIGENOM, ALLA ANTYDDA GARANTIER OM BULKSUPPLEMENTS.COM:S FÖRMÅGA, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG FRÅNSÄGES HELT OCH HÅLLET. VI KOMMER HELLER INTE GÖRA INTYGANDEN ATT DRIFTEN AV VÅR WEBBPLATS KOMMER VARA OAVBRUTEN OCH FELFRI, OCH VI KOMMER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KONSEKVENSER SOM ÄR RESULTAT AV AVBRUTEN DRIFT ELLER FEL.

11. Intyganden och garantier

Du intygar och garanterar att:

11.1. Detta Avtal har vederbörligen upprättats på giltigt vis och tillhandahållits av dig, och att det utgör din legala, giltiga och bindande ansvarighet och är exigibel mot dig i enlighet med dess villkor;

11.2. Du har full rätt, kraft, och auktoritet att träda in i och hållas bunden till Avtalets villkor och att utföra dina skyldigheter som klargörs i Avtalet, utan godkännande eller samtycke från någon annan part;

11.3. Du har tillräcklig rätt, titel, och intresse i och för de rättigheter som tilldelas dig i detta Avtal.

12. Begränsningar och ansvar

VI KOMMER INTE HÅLLAS ANSVARIGA AV DIG ANGÅENDE NÅGON DEL AV DETTA AVTAL UNDER NÅGOT KONTRAKT, SLARV, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG ELLER SKÄLIG TEORI FÖR NÅGON INDIREKT, OFÖRUTSEDD, PÅFÖLJANDE, SPECIELL ELLER MÄRKLIG SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER GOODWILL ELLER VÄNTADE VINSTER ELLER FÖRLORADE KUNDER), ÄVEN OM VI HAR UPPLYSTS ANGÅENDE SÅDANA SKADORS MÖJLIGHET. VIDARE, TROTS ALLTING I DETTA AVTAL SOM TYDER PÅ MOTSATSEN, SÅ KOMMER BULKSUPPLEMENTS.COM:S KUMULATIVA ANSVAR TILL DIG SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED DETTA AVTAL, VARE SIG BASERAT I KONTRAKT, SLARV, STRIKT ANSVAR, KRÄNKNING ELLER ANNAN RÄTTSLIG ELLER SKÄLIG TEORI, UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA DEN PROVISION SOM BETALATS TILL DIG UNDER DETTA AVTAL.

13. Skadeersättning

Du godkänner härmed att hålla skadeslösa och ge skadeersättning till BulkSupplements.com, och dess dotterbolag och affilierade, och dess direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, aktieägare, partners, medlemmar, och andra ägare, för alla anspråk, åtgärder, krav, skulder, förluster, skador, domar, förlikningar, kostnader och utgifter (inklusive resonabla advokatkostnader) (alla ovanstående kallas härefter “Förluster”) i den utsträckning att Förluster (eller åtgärder i relation till dessa) som uppstår på grund av eller är baserade i (i) alla anspråk att vår användning av den affilierades varumärke, firmanamn, upphovsrätt, licens, immateriell upphovsrätt eller annan äganderätt från tredje part, (ii) alla missvisande framställningar av ett intygande eller garanti eller bruten överenskommelse och avtal som du inträtt härigenom, eller (iii) alla anspråk relaterade till din webbplats, inklusive, utan begränsning, innehåll på denna som inte kan tillskrivas oss.

14. Konfidentialitet

All konfidentiell information, inklusive, men inte begränsad till, all verksamhetsinformation, kundinformation, finansiell information, och teknisk information, som görs tillgänglig av en part för en annan under förhandling eller så länge Avtalet gäller som är märkt “Konfidentiellt”, kommer förbli den tillgängliggörande partens enskilda egendom, och båda parter ska bevara sekretessen och inte använda eller tillgängliggöra den andra partens skyddade information utan skriftligt tillstånd från den tillgängliggörande parten.

15. Övrigt

15.1. Du samtycker att du är en oberoende entreprenör, och att inget i detta Avtal kommer skapa något partnerskap, samarbete, agentur, franchise, handelsrepresentant, eller anställning mellan dig och BulkSupplements.com. Du kommer inte ha någon auktoritet att göra eller godkänna erbjudanden eller något annat å våra vägnar. Du kommer inte göra några tillkännagivande, vare sig på Din Webbplats eller på någon annan av Dina Webbplatser eller någon annanstans, som på något resonabelt vis skulle dementera någonting i denna Sektion.

15.2. Ingendera part får tilldela sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal till någon part, förutom till en part som erhåller all eller väsentligen all verksamhet eller tillgångar av en tredje part.

15.3. Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med den lag som lyder i delstaten New York, utan hänsyn till de konflikter mellan lagar och principer därav.

15.4. Du får inte göra ändringar i eller avsäga dig någon del av detta Avtal förutom om det sker skriftligt med båda parters samtycke och signatur.

15.5. Detta Avtal representerar hela det avtal som existerar mellan oss och dig, och ska ersätta alla tidigare avtal och kommunikationer mellan parterna, muntliga eller skriftliga.

15.6. De titlar och rubriker som är del av detta Avtal är inkluderade endast för bekvämlighet och ska inte begränsa eller på annat vis påverka villkoren i detta Avtal.

15.7. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller ogenomförbar så ska den bestämmelse tas bort eller begränsas med minsta nödvändiga mån så att parternas avsikt genomförs, och resten av detta avtal ska gälla fullt ut.ANSÖK NU