התזכורות בוטלו

קבלת תזכורות חשבוניות בוטלה בהצלחה